اضافه به لیست مورد علاقه

ذخیره
به من اطلاع بده
اطلاع به من در زمان:
از طریق:

ثبت
پیشنهاد یک محصول

ذخیره
خرید آنلاین گوجه گیلاسی

گوجه گیلاسی

6000 تومان
کد محصول : 11045

وضعیت محصول :

موجود

 

 

قیمت مندرج در فوق جهت یک دسته به وزن تقریبی 335 گرمی می باشد.

در هنگام خرید به واحد قید شده توجه نمایید.