اضافه به لیست مورد علاقه

ذخیره
به من اطلاع بده
اطلاع به من در زمان:
از طریق:

ثبت
پیشنهاد یک محصول

ذخیره

کلم سفید

6000 تومان
کد محصول : 11064

وضعیت محصول :

موجود

 

 

قیمت مندرج در فوق جهت یک بسته کلم سفید به وزن تقریبی  ما بین 1500 تا 2000 گرم می باشد.

در هنگام خرید به واحد قید شده توجه نمایید.

در هنگام وزن کشی و بسته بندی خطای 30+/- گرم لحاظ می گردد.

اختلاف ورن بیش از مورد اشاره شده ظرف 24 ساعت محاسبه و به حساب مشتریان گرامی واریز خواهد گردید.